Netthandel er helt dominerende innen enkelte produktkategorier, både når det gjelder tradisjonelle fysiske produkter, digitale produkter og rene tjenester. Utviklingen har likevel ikke vært like rask på alle områder, men nå skjer det mye i mer tradisjonsbundne markeder – fra biler til verktøy og industriutstyr.

De store forskjellene – utvalg, tilgjengelighet og pris

Innkjøp av verktøy har selvfølgelig mange fellestrekk med andre innkjøp, samtidig som det finnes flere forskjeller.

Et bredt utvalg er uten tvil viktig når det gjelder verktøy, og det er vanskelig å matche utvalget du finner på nett. En spesialforhandler som S Maskin fører et svært bredt utvalg verktøy, som samtidig er spisset mot spesifikke bruksområder og kjøpere. Det er vanskelig for en fysisk butikk å konkurrere med denne bredden.

Tilgjengelighet kan være både en fordel og en ulempe ved netthandel av verktøy. Alle verdens verktøy er lett tilgjengelige gjennom netthandel, og du vil kunne velge og vrake blant produsenter, modeller og prisklasser. Samtidig vil det selvfølgelig være tilfeller der det er nødvendig å supplere med utstyr fra en fysisk butikk, en snekker som trenger spikere akkurat her og nå vil med fordel kjøpe de i nærmeste jernvarebutikk.

Pris er enda en forskjell mellom fysiske butikker og netthandel. Det er særlig transparens som er utmerkende ved nettbutikkenes priser.

Levering – ikke nødvendigvis en stor forskjell

Mange verktøy og industrimaskiner er både tunge, plasskrevende og relativt vanskelige å transportere. Dessuten er det ikke vanlig at forhandlere har svært spesialiserte maskiner på lager. Disse faktorene gjelder selvfølgelig for både nettbutikker og fysiske butikker, det betyr også at leveringstiden og leveringskostnaden kan være relativt lik.

Unntaket er utpregede standardvarer, som hammere, spikere, enkle elektroverktøy og lignende. Disse produktkategoriene overlapper også med de som ofte er mer tidskritiske enn andre, og til syvende og sist vil netthandel av verktøy kunne være den hovedsakelige innkjøpskanalen – som suppleres med enkelte innkjøp i fysiske butikker.