Å beregne arealet til et tak er et viktig skritt i å bestemme mengden materialer som trengs for et takprosjekt. Følgende trinn kan brukes til å beregne arealet av et tak:

  • Bestem formen på taket: Tak kommer i forskjellige former som gavl, hofte, mansard, flatt og skur. Hver form krever en annen beregningsmetode.
  • Mål lengden og bredden på taket: Mål lengden og bredden på taket med et målebånd. Hvis taket har forskjellige seksjoner, mål hver seksjon separat.
  • Beregn arealet av hver seksjon: For å beregne arealet til hver seksjon multipliserer du lengden med bredden.
  • Legg sammen arealene til alle seksjonene: Når du har fått arealet til hver seksjon, legger du dem sammen for å få det totale arealet av taket.
  • Faktor i takstigningen: Takstigningen er vinkelen det skråner. For å ta hensyn til stigningen, multipliser det totale arealet av taket med stigningsmultiplikatoren. For eksempel, hvis stigningsmultiplikatoren er 1,5 og det totale arealet av taket er 92m2, er det totale arealet av taket med stigningsfaktoren 139m2.
  • Legg til avfallsfaktor: Legg til ytterligere 10 % avfallsfaktor for å ta hensyn til kutt, overlapping og annet avfall.
  • Bestem mengden materialer som trengs: Med det totale arealet av taket og avfallsfaktoren kan du bestemme mengden materialer som trengs for takprosjektet, for eksempel takpapp, underlag og lignende

Det er viktig å merke seg at takberegninger kan være komplekse, og det kan være best å rådføre seg med en profesjonell taktekkingsentreprenør for nøyaktige målinger og estimater. Tar du en titt på lenken vi har lagt til angående takberegninger får du tipsene du behøver, samt mer informasjon. Der kan du også ta kontakt med eksperter for enda mer hjelp. Vi vet at de aller fleste ikke har en anelse om hvordan takberegning fungerer. Da er det greit med eksperter som vet akkurat hva du er ute etter. Få hjelpen du trenger!

Leave a comment