Mange privatpersoner har fått med seg at myndigheten anbefaler at man oppbevarer noe vann i eget hjem. Denne reserven kan være gull verdt i tilfelle det oppstår utfordringer med vannforsyningen. Samtidig kan det også være relevant for enkelte bedrifter å oppbevare vann, men bildet er litt mer komplekst i denne sammenhengen.

Vanntanker til mange ulike bruksområder

Mange bedrifter er helt avhengige av tilgang til vann, enten det er til produksjon, renhold eller noe annet. Bransje og type bedrift vil åpenbart være helt avgjørende for hvilke vanntanker som kan være aktuelle, og for noen virksomheter er vanntanker også en helt sentral del av den daglige driften.

Det er for eksempel mange selskaper innenfor rengjøring og renhold som benytter vanntanker i mobile løsninger, for eksempel knyttet til vindusvask eller rengjøring med høytrykk. Slike vanntanker kan være montert i bil, og er da noe som brukes hver eneste dag.

En fornuftig vannreserve til en eventuell krisesituasjon

For de aller fleste bedrifter vil det ikke være relevant å drive med «prepping», da de ansatte forhåpentligvis vil reise hjem i tilfelle en langvarig krise. Samtidig kan det være situasjoner der det er relevant med noe kriselager, for eksempel når det gjelder virksomheter med enten døgnberedskap eller en geografisk beliggenhet som medfører risiko for å bli avskåret fra omverden.

Alarmstasjoner og andre anlegg med døgndrift kan være et eksempel på virksomheter som bør ha noe vannreserve, som et komplement til nødstrøm og andre systemer som legger til rette for fortsatt drift i tilfelle krise.

Ekstremvær har den siste tiden vist hvor sårbart deler av det norske samfunnet kan være, og noen bedrifter har kanskje også fått opp øynene for at det faktisk kan oppstå situasjoner der ansatte blir strandet som følge av for eksempel flom. For noen virksomheter kan det være aktuelt å forberede seg for et slikt scenario med vann og et enkelt beredskapslager.

Leave a comment