Artikkelen er sponset.

Mange nordmenn drømmer om å starte sin egen bedrift, og maskindrift er et attraktivt alternativ for noen. Markedet bygger i relativt stor grad på mange mindre underleverandører, derfor er det også mulig å etablere seg med virksomhet basert på for eksempel drift av gravemaskin eller andre anleggsmaskiner.

En fornuftig økonomisk plan allerede fra dag én

De fleste som etablerer entreprenørvirksomhet har selvfølgelig en eksisterende interesse for faget. Det er gjerne en forutsetning for at satsningen skal bli vellykket, og legger dessuten til rette for lystbetont arbeid – selv når det blir snakk om lange dager. Samtidig er det helt avgjørende å ha fokus på økonomi og likviditet allerede dag én. De fleste anleggsvirksomheter vil lease store maskiner, noe som reduserer det initiale behovet for kapital.

Utover leasing og eventuelle lønnskostnader, vil drivstoff, slitedeler, reservedeler og tilbehør utgjøre en relativt stor del av kostnadsbasen. Det er viktig å være tilbakeholden med innkjøpene, og kjøpe tilbehør som for eksempel en profilskuffe når behovet oppstår. Leverandører med raske leveringer legger til rette for minimal kapitalbinding.

En strategi og plan for året som kommer

God kostnadsstyring og hardt arbeid er et godt utgangspunkt, men manglende oppdrag kan velte selv den best riggede virksomheten. Derfor er det avgjørende å ha fokus på hva som vil skje videre gjennom sesongen og året, etter at prosjektet du jobber med nå er avsluttet. Anleggsbransjen er preget av en viss usikkerhet, men det er ikke holdbart med ordrebøker som til enhver tid er nesten tomme.

I den forbindelse er salgsaktivitet avgjørende. Det dreier seg selvfølgelig ikke om telefonsalg på «kalde» kundelister, men om å opprettholde aktivitet rettet mot kontakter i bransjen. Det er helt enkelt viktig å holde seg fremme for å få med seg de prosjekter som blir tilgjengelige i markedet. Helt til slutt er det også viktig ikke å være kresen, men ta de oppdragene som opprettholder stabil drift.

Leave a comment